Päevakorrad ja eelnõud 2014

Saue Linnavolikogu VII koosseisu 12. istung toimub 28. augustil 2014

Saue Linnavolikogu VII koosseisu 12. istung toimub 28. augustil 2014. a 
algusega kell 17.00 Saue Linnavalitsuses, Tule 7.

PÄEVAKORRAS:

1. Saue linna eelarvestrateegia aastateks 2015-2019 /II lugemine/
LISA - eelarve- ja majanduskomisjoni protokoll 18.08.2014
Ettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni liige Harry Pajundi
Kaasettekandja: pearaamatupidaja Ingrid Niid

2. Loa andmine lihtsustatud korras tellitava teenuse „Toitlustusteenus Saue Gümnaasiumis" (viitenumber 152186) hankelepingu sõlmimiseks
Ettekandja: abilinnapea Jüri Tümanok
Kaasettekandja: jurist Elis Haav

3. Piirangud alkohoolse joogi või toidugruppi mittekuuluva joovet tekitava aine tarbimisele
Ettekandja: jurist linnasekretäri ülesannetes Elis Haav

4. Saue linnas avalike ürituste korraldamise kord Saue linnas /I lugemine/
Ettekandja: jurist linnasekretäri ülesannetes Elis Haav

5. Saue valla algatatud ühinemisläbirääkimistes osalemise valdkondlikesse komisjonidesse esindajate määramine
Ettekandja: volikogu aseesimees Matti Nappus
Kaasettekandja: linnapea Henn Põlluaas

6. Info
6.1 Saue Linnavalitsuse 2014. aasta II kvartali tegevusaruanne

Ettekandja: linnapea Henn Põlluaas

6.2 Informatsioon Saue Linnavolikogu 23.01.2014 otsuse nr 25 „Nõusoleku andmine tänavakinnistute ja vee-, reoveekanalisatsiooni- ning gaasitrasside ostmisega"
seotud seniste läbirääkimiste tulemuste kohta ja edasiste tegevuste osas

Ettekandja: linnapea Henn Põlluaas

 


Valdis Toomast
Volikogu esimees