Päevakorrad ja eelnõud 2014

Saue Linnavolikogu VII koosseisu 7. istung toimub 20. veebruaril 2014

13.02.2014

PÄEVAKORRAS:

1. Lääne-Harju politseijaoskonna info
Ettekandja: Lääne-Harju politseijaoskonna juht Vahur Tamuri
Kaasettekandja: Lääne-Harju politsei konstaablijaoskonna juht Andre Raud

2. Saue linna ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumise eeskiri /I lugemine/
Ettekandja: abilinnapea Mati Uuesoo

3. Saue linna põhimääruse muutmine /II lugemine/
Ettekandja: revisjonikomisjoni esimees Erki Kuld
Kaasettekandja: linnasekretär Jekaterina Tikerpuu

4. Teenetemärgiga autasustamine
Ettekandja: linnapea Henn Põlluaas

5. Info
5.1 Saue Linnavalitsuse 2013. aasta IV kvartali tegevusaruanne

Ettekandja: linnapea Henn Põlluaas

 

Valdis Toomast
volikogu esimees