Päevakorrad ja eelnõud 2014

Saue Linnavolikogu erakorraline istung toimub 4. veebruaril 2014

31.01.2014

28. jaanuaril esitas Saue Linnavolikogu Reformierakonna fraktsioon taotluse korraldada erakorraline volikogu istung, et kuulata ära Saue Linnavalitsus ja kujundada Saue Linnavolikogu seisukoht Lääne-Harjumaa piirkonna riigigümnaasiumi loomiseks Saue valda, Laagri keskusesse.

Saue linna põhimääruse §28 lg 2 alusel peab vähemalt ühe neljandiku linnavolikogu koosseisu ettepanekul kutsuma linnavolikogu esimees linnavolikogu istungi kokku nende poolt tõstatatud küsimuste arutamiseks.

PÄEVAKORRAS:

  1. Seisukoha andmine Lääne-Harjumaa piirkonna riigigümnaasiumi loomiseks Saue valda, Laagri keskusesse

Valdis Toomast
Volikogu esimees