Saue Linnavolikogu VII koosseisu 24. istung toimub 29. oktoobril 2015

Saue Linnavolikogu VII koosseisu 24. istung toimub 29. oktoobril 2015 algusega kell 15.00 Saue Linnavalitsuses, Tule 7.

PÄEVAKORRAS:

1. Saue linna Uusaru tn 1a kinnistu detailplaneeringu algatamata jätmine
Ettekandja: linnaarhitekt Urmas Elmik
Kaasettekandja: planeerimis-, ehitus-, keskkonna- ja arengukomisjoni esimees Meelis Telliskivi

2. Saue Linnavolikogu määruste muutmine /I lugemine/
Ettekandja: abilinnapea Jan Trei

3. Nõusoleku ja volituste andmine kinnistu ostmiseks
Ettekandja: linnapea Tõnu Urva

4. Liikluskorraldus Saue linnas /II lugemine/
Ettekandja: planeerimis-, ehitus-, keskkonna- ja arengukomisjoni esimees Meelis Telliskivi
Kaasettekandja: linnamajanduse valdkonna nõunik Kalev Israel

5. Saue linna 2015. aasta II lisaeelarve /I lugemine/
LISA - Saue linna 2015. aasta II lisaeelrave SELETUSKIRI
Ettekandja: linnapea Tõnu Urva
Kaasettekandja: finantsjuht Ingrid Niid

6. Ühinemislepingu projekt /I lugemine/
Ettekandja: volikogu esimees Valdis Toomast

7. Kadaka piirkonna tänavakinnistute ostmine /III lugemine/ (eelnõu ja selle lisad on asutusesiseseks kasutamiseks)
Ettekandja: planeerimis-, ehitus-, keskkonna- ja arengukomisjoni esimees Meelis Telliskivi
Kaasettekandja: linnapea Tõnu Urva

8. Saue Linnavolikogu 16.12.2010 määruse nr 19 „Saue linna eelarvest mittetulundusliku tegevuse toetamise kord" muutmine /I lugemine/
Ettekandja: spordikomisjoni esimees Virko Raagmets

9. Saue Linnavolikogu 22.11.2012 määruse „Koolieelses lasteasutuses vanemate poolt kaetava osa määr ja tasumine" muutmine /I lugemine/
Ettekandja: Reformierakonna fraktsiooni liige Riho Johanson

10. Info

 

Valdis Toomast
volikogu esimees