Saue Linnavolikogu VII koosseisu 18. istung toimub 19. veebruaril 2015

Saue Linnavolikogu VII koosseisu 18. istung toimub 19. veebruaril 2015. a algusega kell 17.00 Saue Linnavalitsuses, Tule 7.
 
PÄEVAKORRAS:
 
1. Informatsioon Tallinna Vesi AS esindajalt
Ettekandja: Tallinna Vesi AS tootmisdirektor Aleksandr Timofejev
 
Ettekandja: planeerimis-, ehitus-, keskkonna- ja arengukomisjoni esimees Meelis Telliskivi
Kaasettekandja: linnaarhitekt Urmas Elmik
 
Ettekandja: abilinnapea Tõnu Urva
 
Ettekandja: linnapea Henn Põlluaas
 
Ettekandja: volikogu esimees Valdis Toomast
 
Ettekandja: linnasekretär Jekaterina Tikerpuu
 
Ettekandja: volikogu esimees Valdis Toomast
 
Ettekandja: volikogu esimees Valdis Toomast
 
9. Info
9.1 Saue Linnavolikogu revisjonikomisjoni tööaruanne
Ettekandja: revisjonikomisjoni esimees Erki Kuld
 
9.2 Saue valla algatatud ühinemisläbirääkimiste käigust
Ettekandja: volikogu esimees Valdis Toomast
 
9.3 Informatsioon Saue Linnavolikogu 23.01.2014 otsuse nr 25 „Nõusoleku andmine tänavakinnistute ja vee-, reoveekanalisatsiooni- ning gaasitrasside ostmisega" seotud seniste läbirääkimiste tulemuste kohta ja edasiste tegevuste osas
Ettekandja: linnapea Henn Põlluaas
 
 
 
Valdis Toomast
volikogu esimees