Saue Linnavolikogu VII koosseisu 22. istung toimub 27. augustil 2015

Saue Linnavolikogu VII koosseisu 22. istung toimub 27. augustil 2015 algusega kell 17.00 Saue Linnavalitsuses, Tule 7.

PÄEVAKORRAS:

1. Abilinnapea ülesannetes palgalise linnavalitsuse liikme ametist vabastamine seoses surmaga
Ettekandja: volikogu esimees Valdis Toomast

2. Erandkorras sotsiaaltoetuse maksmine
Ettekandja: volikogu esimees Valdis Toomast

3. Palgalise linnavalitsuse liikme ametisse nimetamine
Ettekandja: volikogu esimees Valdis Toomast

4. Saue Linnavolikogu 8.04.2015 otsuse nr 75 "Esindajate nimetamine Harjumaa Omavalitsuste Liitu ja Eesti Linnade Liitu" muutmine
Ettekandja: volikogu esimees Valdis Toomast

5. Liikluskorraldus Saue linnas
Ettekandja: linnamajanduse valdkonna nõunik Kalev Israel

6. Ehitusseadustikus ja planeerimisseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine /I lugemine/
Ettekandja: jurist linnasekretäri ülesannetes Elis Haav

7. Saue Linnavolikogu planeerimis-, ehitus-, keskkonna ja arengukomisjoni koosseisu muutmine
Ettekandja: planeerimis-, ehitus-, keskkonna ja arengukomisjoni esimees Meelis Telliskivi

8. Protokolliline otsus Saue valla algatatud ühinemisläbirääkimiste komisjonide
koosseisude muutmise kohta
Ettekandja: volikogu esimees Valdis Toomast

9. Info
9.1 Avalik pöördumine Vabariigi Valitsuse ning Eesti kohalike omavalitsuste juhtide poole
Ettekandja: linnapea Tõnu Urva

9.2 Pöördumine Saue linna Tule tn 4a detailplaneeringu algatamise kohta
Ettekandja: volikogu esimees Valdis Toomast

9.3 Ühinemislepingu projekti tutvustus
Ettekandja: projektijuht Kadri Tillemann

 

Valdis Toomast
volikogu esimees