Saue Linnavolikogu VII koosseisu 25. istung toimub 19. novembril 2015

Saue Linnavolikogu VII koosseisu 25. istung toimub 19. novembril 2015 algusega kell 17.00 Saue Linnavalitsuses, Tule 7.

PÄEVAKORRAS:

1. Maa munitsipaalomandisse taotlemine
Ettekandja: maakorralduse peaspetsialist Leo Sepp

2. Saue linna Tule tn 13, 13a, 13b ja Segu tn 3a kinnistute ning selle lähiala detailplaneeringu algatamine
Ettekandja: linnaarhitekt Urmas Elmik

3. Loa andmine projektis osalemiseks
Ettekandja: abilinnapea Jan Trei

4. Saue Linnavolikogu määruste muutmine /II lugemine/
Ettekandja: sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Matti Nappus
Kaasettekandja: abilinnapea Jan Trei

5. Saue linna 2015. aasta II lisaeelarve /II lugemine/
LISA - Saue linna 2015. aasta II lisaeelarve SELETUSKIRI
Ettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Valdis Toomast
Kaasettekandja: finantsjuht Ingrid Niid

6. Saue linna eelarvestrateegia aastateks 2015-2019 muutmine /I lugemine/
LISAD Saue linna eelarvestrateegia aastateks 2015-2019 muutmise eelnõu juurde
Ettekandja: linnapea Tõnu Urva
Kaasettekandja: finantsjuht Ingrid Niid

7. Saue linna 2016. aasta eelarve /I lugemine/
Saue linna 2016. aasta eelarve LISAD 1-3

Saue linna 2016. aasta eelarve SELETUSKIRI
Ettekandja: linnapea Tõnu Urva
Kaasettekandja: finantsjuht Ingrid Niid

8. Kadaka piirkonna tänavakinnistute ostmine /IV lugemine/ (asutusesiseseks kasutamiseks)
Ettekandja: volikogu esimees Valdis Toomast

9. Saue Linnavolikogu 16.12.2010 määruse nr 19 „Saue linna eelarvest mittetulundusliku tegevuse toetamise kord" muutmine /II lugemine/
Ettekandja: spordikomisjoni esimees Virko Raagmets

10. Saue Linnavolikogu 22.11.2012 määruse „Koolieelses lasteasutuses vanemate poolt kaetava osa määr ja tasumine" muutmine /II lugemine/
Ettekandja: sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Matti Nappus
Kaasettekandja: Reformierakonna fraktsiooni liige Riho Johanson

11. Info
11.1 Saue Linnavalitsuse III kvartali tegevusaruanne

Ettekandja: linnapea Tõnu Urva


Valdis Toomast
volikogu esimees