Saue Linnavolikogu VII koosseisu 31. istung toimub 24. märtsil 2016 algusega kell 17

Saue Linnavolikogu VII koosseisu 31. istung toimub 24. märtsil 2016
algusega kell 17.00 Saue Linnavalitsuses, Tule 7.

PÄEVAKORRAS:

1. Kernu valla, Nissi valla, Saue linna ja Saue valla ühinemislepingu avaliku väljapaneku käigus laekunud ettepanekute ja vastuväidete läbivaatamise õiendi kinnitamine
Ettekandja: volikogu esimees Valdis Toomast

2. Saue Linnavolikogu aseesimehe valimine
Ettekandja: volikogu esimees Valdis Toomast

3. Saue Linnavolikogu komisjonide esimeeste valimine
Ettekandja: volikogu esimees Valdis Toomast

4. Esindaja asendaja nimetamine Eesti Linnade Liidu üldkoosolekule
Ettekandja: volikogu esimees Valdis Toomast

5. Esindajate määramine Saue Gümnaasiumi ja Saue Huvikeskuse hoolekogudesse
Ettekandja: volikogu esimees Valdis Toomast

5. Info

Valdis Toomast
Volikogu esimees