Saue Linnavolikogu VII koosseisu 34. istung toimub 25. mail 2016 algusega kell 17.00


Saue Linnavolikogu VII koosseisu 34. istung toimub 25. mail 2016 algusega kell 17.00 Saue Linnavalitsuses, Tule 7.

PÄEVAKORRAS:

1. Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord /I lugemine/
Ettekandja:  abilinnapea Andres Kaarmann
Kaasettekandja: sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna juht Heli Joon

2. Saue linna 2015. aasta majandusaasta aruande kinnitamine /I lugemine/
LISA - Saue Linna 2015. aasta majandusaasta aruanne

Ettekandja:  finantsjuht Ingrid Niid

3. Saue linna 2016. aasta I lisaeelarve /I lugemine/
Ettekandja: finantsjuht Ingrid Niid

4. Saue Linnavolikogu 22.03.2012 määruse nr 45„Saue Linnavarahalduse põhimäärus" muutmine
Ettekandja: abilinnapea Riho Johanson

5. Ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitrasside tasuta võõrandamine ja vee-ettevõtja määramine
Ettekandja: abilinnapea Riho Johanson

6. Linnapeale ja abilinnapeadele töötasu määramine
Ettekandja: volikogu esimees Valdis Toomast

7. Palgalise volikogu esimehe ametisse nimetamine
Ettekandja:  volikogu aseesimees Raivo Ojapõld

8. Saue Linnavolikogu Kantselei moodustamine
Ettekandja: volikogu esimees Valdis Toomast

9. Saue linnavolikogu 28.02.13 otsuse nr 174 „Saue linnavalitsuse koosseisus ameti- ja töökohtade kindlaksmääramine" lisa muutmine
LISA - Koosseisude tabel

Ettekandja: jurist Elis Haav

10. Saue Linnavolikogu Kantselei põhimäärus /I lugemine/
Ettekandja: volikogu esimees Valdis Toomast

11. Info


Valdis Toomast
Volikogu esimees