Saue Linnavolikogu VII koosseisu 35. istung toimub 16. juunil 2016 algusega kell 17.00

Saue Linnavolikogu VII koosseisu 35. istung toimub 16. juunil 2016 algusega kell 17.00 Saue Linnavalitsuses, Tule 7.


PÄEVAKORRAS:

1. Saue linna 2016-2026.a arengukava vastuvõtmine / I lugemine/
LISA - Saue linna 2016-2026.a arengukava

Ettekandja: Cumulus Consulting OÜ konsultant Jaan Urb

2. Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord /II lugemine/
Ettekandja: sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Malle Liiv  
Kaasettekandja: sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna juht Heli Joon

3. Saue linna 2015. aasta majandusaasta aruande kinnitamine /II lugemine/
LISA - Saue linna 2015. aasta majandusaasta aruanne

Ettekandja:  finantsjuht Ingrid Niid
Kaasettekandja: revisjonikomisjoni esimees

4. Saue linna 2016. aasta I lisaeelarve /II lugemine/
LISA - 2016.aasta I lisaeelarve seletuskiri

Ettekandja: finantsjuht Ingrid Niid
Kaasettekandja: volikogu esimees Valdis Toomast


5. Umbusalduse avaldamine Saue Linnavolikogu revisjonikomisjoni esimehele ja komisjoni liikmele
Ettekandja: volikogu esimees Valdis Toomast

6. Saue Linnavolikogu noorsootöökomisjoni koosseisu muutmine
Ettekandja: noorsootöökomisjoni esimees Monika Liiv


7. Saue Linna põhimääruse muutmine
Ettekandja: linnasekretär Jekaterina Tikerpuu

8. Saue Linnavolikogu Kantselei põhimäärus /II lugemine/
Ettekandja: volikogu esimees Valdis Toomast


9. Lähetus
Ettekandja: volikogu esimees Valdis Toomast

10. Volikogu esimehele lisatasu maksmine
Ettekandja: volikogu aseesimees Meelis Rõigas

11. InfoValdis Toomast
Volikogu esimees