Saue Linnavolikogu VII koosseisu 38. istung toimub 22. septembril 2016 algusega kell 17.00

Saue Linnavolikogu VII koosseisu 38. istung toimub 22. septembril 2016 algusega kell 17.00 Saue Linnavalitsuses, Tule 7.


PÄEVAKORRAS:

1. Bussiliinil Saue-Tallinn ja rongisõidul soodustuste saamise kord /I lugemine/
Ettekandja: sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna juht Heli Joon

2. Saue linna 2016-2026.a arengukava vastuvõtmine /II lugemine/
LISA 1 - Saue linna 2016-2026. a arengukava
LISA 2 - Saue linna investeeringute ja tegevuste kava 2016-2026
Ettekandja: planeerimis-, ehitus-, keskkonna-, arengukomisjoni esimees Tiit Isop
Kaasettekandja: linnapea Harry Pajundi

3. Saue linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri /II lugemine/
Ettekandja: planeerimis-, ehitus-, keskkonna-, arengukomisjoni esimees Tiit Isop
Kaasettekandja: abilinnapea Riho Johanson

4. Saue linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise eeskiri /II lugemine/
Ettekandja: planeerimis-, ehitus-, keskkonna-, arengukomisjoni esimees Tiit Isop
Kaasettekandja: abilinnapea Riho Johanson

5. Info
5.1 EELK Keila Miikaeli koguduse avaldus
Ettekandja: linnapea Harry Pajundi

5.2 Kvartali aruanne
Ettekandja: linnapea Harry Pajundi


Valdis Toomast
Volikogu esimees