Saue Linnavolikogu VII koosseisu 40. istung toimub 24. novemril 2016 algusega kell 17.00

Saue Linnavolikogu VII koosseisu 40. istung toimub 24. novembril 2016 algusega kell 17.00 Saue Linnavalitsuses, Tule 7.  

PÄEVAKORRAS:

1. Teekinnistu omandamine 
LISA 1
LISA 2

Ettekandja: Linnapea Harry Pajundi 

2. Saue linna kavandatava kergliiklustee alus maa, aadressiga Koondise tänav J1, munitsipaalomandisse taotlemine.
LISA 1 
LISA 2
LISA 3

Ettekandja: maakorraldaja Leo Sepp 

3. Saue linna 2016. a. lisaeelarve II /II lugemine/
Lisa1
Ettekandja: Finantsjuht Ingrid Niid
Kaasettekandja: linnapea Harry Pajundi

4. Saue linna 2016-2026.a arengukava vastuvõtmine / IV lugemine/
LISA 1
Ettekandja: planeerimis-, ehitus-, keskkonna- ja arengukomisjoni esimees Tiit Isop
Kaasettekandja: linnapea Harry Pajundi

5. Saue linna 2017 aasta eelarve
LISA 1
LISA 2

Ettekandja: Finantsjuht Ingrid Niid
Kaasettekandja: linnapea Harry Pajundi

6. Investeerimislaenu võtmine
Ettekandja: finantsjuht Ingrid Niid
Kaasettekandja: linnapea Harry Pajundi

7. Saue linna Kasesalu  tn 1 kinnistu  detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
LISA 1
Ettekandja:  linnaarhitekt Urmas Elmik
Kaasettekandja: abilinnapea Riho Johanson

8. Saue linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni liitumise eeskiri
Ettekandja: abilinnapea Riho Johanson
Kaasettekandja: planeerimis-, ehitus-, keskkonna- ja arengukomisjoni esimees Tiit Isop

9. Saue linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise eeskiri
Ettekandja: abilinnapea Riho Johanson
Kaasettekandja: planeerimis-, ehitus-, keskkonna- ja arengukomisjoni esimees Tiit Isop


Info:
1. Revisjonikomisjoni 2016 aasta tööplaan
2. Linnavalitsuse III kvartali aruanne


Valdis Toomast
volikogu esimees