Saue Linnavolikogu VII koosseisu 41. istung toimub 22. detsembril 2016 algusega kell 17.00

Saue Linnavolikogu VII koosseisu 41. istung toimub 22. detsembril 2016 algusega kell 17.00 Saue Linnavalitsuses, Tule 7.  

PÄEVAKORRAS: 

1. Tänavavalgustuse taristu renoveerimise toetamise tingimused
Ettekandja: ehitus- ja planeerimisvaldkonna juht Riho Rüüson

2. Teekinnistu omandamine
LISA1
Ettekandja: abilinnapea Riho Johanson

3. Tõkke tn 6a, 6b, 6c, 6d ja 6e ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitrasside tasuta võõrandamine
LISA1
Ettekandja: abilinnapea Riho Johanson

4. Saue Linnavolikogu määruse nr 51 "Bussiliinil Saue-Tallinn ja rongisõidul soodustuste saamise kord" muutmine
LISA1
Ettekandja: sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna juht Heli Joon

5. Saue Linnavalitsuse teenistujate palgajuhendi muutmine
Ettekandja: linnasekretär Jekaterina Tikerpuu

6. Saue linna kohalike teede nimekirja ja teede avalikuks kasutamiseks määramine
LISA1
Ettekandja: linnamajanduse ja -ehituse peaspetsialist Andres Joala

7. Saue linna teenetemärgiga autasustamine
LISA1
LISA2
Ettekandja:  volikogu esimees Valdis Toomast

8. Toidupäeva maksumuse kompenseerimine 2017. aastal Saue lasteaias Midrimaa 
Ettekandja: abilinnapea Andres Kaarmann
 

Info:
1. Saue vallaga gümnaasiumiteemalise kohtumise edasiliikumised
2. Ühinemisega seotud plaanid 2017 aasta I kvartaliks

Valdis Toomast
volikogu esimees