Saue Linnavolikogu VII koosseisu 43. istung toimub 16. veebruaril 2017 algusega kell 17.00

Saue Linnavolikogu VII koosseisu 43. istung toimub 16. veebruaril 2017 algusega kell 17.00 Saue Linnavalitsuses, Tule 7.  

PÄEVAKORRAS:

1. Taotluse esitamine lasteaiahoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise toetuse saamiseks
Ettekandja: ehitus- ja planeerimisvaldkonna juht Riho Rüüson
Kaasettekandja: abilinnapea Riho Johanson

2. Riigieelarve toetusfondist raske ja sügava puudega lastele lapsehoiuteenuse ja toetavate sotsiaalteenuste toetamise kord
Ettekandja: abilinnapea Andres Kaarmann

3. Saue linna 2017. aasta eelarve
LISA 1- Saue linna 2017 a eelarve lisad
LISA 2- Seletuskiri
LISA 3- Saue Linnavalitsuse muudatusettepanekud
LISA 4- Taotlus Saue Linnavalitsusele
Ettekandja: finantsjuht Ingrid Niid
Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Valdis Toomast

4. Saue valla põhimäärus
LISA 1- Saue Linnavalitsuse ettepanekud
Ettekandja: linnasekretär Jekaterina Tikerpuu

5. Saue Vallavalitsuse struktuuri kehtestamine
LISA 1- Struktuurijoonis
LISA 2- Struktuuri seletuskiri
LISA 3- Saue valla struktuur ettepanek
LISA 4- Taustainfo
Ettekandja: linnapea Harry Pajundi

6. Lähetus
Ettekandja: volikogu aseesimees Meelis Rõigas

Info:

1. Volikogu esimehe Eesti Vabariigi  omavalitsusjuhtide talvine mitmevõistlus
Ettekandja: Valdis Toomast

2. Küsimus Saue valla MTÜ-de kohta
Ettekandja: linnapea Harry Pajundi

3. Saue Linnavalitsuse IV kvartali aruanne
Ettekandja: linnapea Harry Pajundi

Valdis Toomast
volikogu esimees