Saue Linnavolikogu VII koosseisu 44. istung toimub 23. märtsil 2017 algusega kell 17.00

Saue Linnavolikogu VII koosseisu 44. istung toimub 23. märtsil 2017 algusega kell 17.00 Saue Linnavalitsuses, Tule 7

Päevakorras: 

 1. Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord
  LISA1- Sotsiaaltransporditeenuse osutamine kohalikus omavalitsuses aruanne
  Ettekandja: sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna juht Heli Joon 
  Kaasettekandja: Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutuse konsultant Jaan Lõõnik
   
 2. Välireklaami paigaldamise eeskiri
  Ettekandja: linnasekretär Jekaterina Tikerpuu
   
 3. Saue Linnavolikogu 17.12.2014 määruse nr 20 "Eralapsehoiu ja eralasteaia toetamise kord"  muutmine
  Ettekandja: abilinnapea Andres Kaarmann

   

 4. Lähetus
  Ettekandja: volikogu esimees Valdis Toomast
   
 5. Saue Spordirajatiste Osaühingu asutamine ja põhikirja kinnitamine
  LISA1- OÜ Saue Spordirajatised põhikiri
  Ettekandja: linnapea Harry Pajundi
  Kaasettekandja: Grant Thornton Baltic OÜ esindaja

Valdis Toomast 
volikogu esimees