Saue Linnavolikogu VII koosseisu 49. istung toimub 21. septembril 2017 algusega kell 15.00

Saue Linnavolikogu VII koosseisu 49. istung toimub 21. septembril 2017 algusega kell 15.00 Saue Linnavalitsuses, Tule 7

PÄEVAKORRAS:

1. Saue linna 2017. aasta II lisaeelarve /II lugemine/
LISA1- Seletuskiri
LISA2- Saue Linnavalitsuse muudatusettepanekud
Ettekandja: finantsjuht Ingrid Niid
Kaasettekandja: linnapea Harry Pajundi

2. Saue linna teenetemärgiga autasustamine
LISA1- Taotlus Saue linna teenetemärgiga autasustamiseks 
LISA2- Taotlus Saue linna teenetemärgiga autasustamiseks 
LISA3- Taotlus Saue linna teenetemärgiga autasustamiseks 
Ettekandja: linnasekretär Jekaterina Tikerpuu
Kaasettekandjad: volikogu esimees Valdis Toomast ja linnapea Harry Pajundi

3. Erandkorras isikliku kasutusõiguse seadmine Saue linna kinnistule
LISA1- asendiplaan 1
LISA2- asendiplaan 2
LISA3- asendiplaan 3
Ettekandja: linnapea Harry Pajundi

4. Palgaliste linnavalitsuse liikmete tunnustamine
Ettekandja: volikogu esimees Valdis Toomast


Info:
1. Tallinna ringtee Kanama- Valingu lõigu km 30,1-34,5 projekti tutvustav koosolek
2. Volikogu liikmete sülearvutid
3. Saue linna Noorsootöö Aasta Tegija 

Valdis Toomast
volikogu esimees