Muu sotsiaaltoetus

 

Muu sotsiaaltoetus määratakse toimetulekuks vajalike muude oluliste sündmuste või ettenägemata eluks hädavajalike kulutuste (riided, transport, küte vm) osaliseks või täielikuks katmiseks. Muu toetuse taotlemiseks esitatakse avaldus koos sissetulekuid ja eluasemekulusid tõendavate dokumentidega linnavalitsusele. Avaldusele lisada kulutuse tegemist tõendavad dokumendid (maksekorraldus, kviitung, ostutšekk jm). Muud toetust on õigus taotleda kahe kuu jooksul pärast sündmust, millega seoses toetust taotletakse.

Avaldus sissetulekust sõltuva sotsiaaltoetuse taotlemiseks