Puude raie

 

Saue Linnavolikogu võttis 20. märtsil 2014 vastu puude raieloa andmise korra, mis sätestab üksikute puude ja kadakate raieks, hoolduslõikuseks ning puistute harvendamiseks raieloa taotlemise ja vormistamise ning väljastamise tingimused Saue linnas.

Raieluba on üldjuhul vajalik üle 8 cm rinnasdiameetriga puudele või kui puu võra kärbitakse rohkem kui 25%. Rinnasdiameeter on puu tüve läbimõõt mõõdetuna 1,3 meetri kõrguselt juurekaelast.

Alla 8 cm rinnasdiameetriga puude puhul on raieluba vajalik dendroloogilist väärtust omavate puude ja väärtuslike lehtpuude (tamm, pärn, vaher), kadakate ning avaliku linnaruumi kujundamisel oluliste puude raieks.

Raieluba ei ole vaja taotleda eramaadel kasvavate alla 8 cm rinnasdiameetriga väheväärtuslike, haigete või kuivanud puude, viljapuude ja hekkide ning kehtestatud detailplaneeringuga ettenähtud alusmetsa ja võsa likvideerimiseks.

Puude raieloa andmise kord

Avaldus raieloa taotlemiseks