Riiklik toimetulekutoetus

 

Sotsiaalhoolekande seadus

 

Riiklikku toimetulekutoetust on õigus saada isikul, kelle tulud pärast eluasemekulude katmist normpinna ulatuses jäävad alla 90 euro kuus. Normpinnaks on kehtestatud 18 m2 üldpinda pereliikme kohta ja täiendavalt 15m2 pere kohta. Toimetulekutoetuse saamiseks tuleb pöörduda Saue Linnavalitsuse sotsiaalabispetsialisti Meeli Kallas'e poole, tel 679 0176 või meeli.kallas@saue.ee.

Avaldus toimetulekutoetuse taotlemiseks

Taotlemiseks vajalikud dokumendid on:

  1. tulusid ja eluaseme kulusid tõendavad dokumendid;
  2. pass või ID kaart;
  3. leping või tõend elukoha üürimise või omandiõiguse kohta.