Tervisetoetus

 

Tervisetoetus määratakse taotlejale tervise taastamisega seotud kulude (sh arsti määratud ravimite, arstivisiidi, haigla-, taastus- ja hooldusravi, prillide, abivahendite, sotsiaal- ja rehabilitatsiooniteenuste või muude tervise taastamiseks oluliste kulude) osaliseks või täielikuks hüvitamiseks.Tervisetoetuse taotlemiseks esitatakse avaldus koos sissetulekuid ja eluasemekulusid tõendavate dokumentidega linnavalitsusele. Avaldusele lisada tervise taastamisega seotud kulutuse tegemist tõendavad dokumendid (maksekorraldus, kviitung, ostutšekk jm). Tervisetoetust on õigus taotleda kahe kuu jooksul pärast sündmust, millega seoses toetust taotletakse.

Avaldus sissetulekust sõltuva sotsiaaltoetuse taotlemiseks