Vajalikud telefonid

 

Asutus

Kontaktisik

Telefon

e-mail või koduleht

SAUE LINNAVOLIKOGU

 

679 0180

volikogu@saue.ee

SAUE LINNAVALITSUS

 

679 0180

saue@saue.ee

HÄDAABINUMBER

 

112

 

PÄÄSTE INFOTELEFON

 

1524

 

PIIRKONNAPOLITSEINIK

Taavo Soodla

612 4555 (Sauel)

612 4515 (Keilas)

taavo.soodla@politsei.ee

NOORSOOPOLITSEINIK Mariliis Juuse

612 4555 (Sauel)

612 4516 (Keilas)

mariliis.juuse@politsei.ee
       

POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMETI KLIENDIINFO

 

612 3000

www.politsei.ee

G4S PATRULLTEENISTUS

 

1911

www.g4s.ee/

AS EESTI ENERGIA AVARIITELEFON

 

1343

www.energia.ee

AS EESTI ENERGIA KLIENDIINFO

 

1545

www.energia.ee

AS TALLINNA VESI

AVARIITELEFON

 

626 2400

www.tallinnavesi.ee

TÄNAVATE HOOLDUS

mahasõidetud liiklusmärgid, tänava-valgustuspostid, liikluskorraldusvahendid, augud teekattes, katkised ja puuduvad kaevuluugid

 Andres Joala

679 0194

andres.joala@saue.ee

OÜ SAUMER

liiklusmärgid, lume ja libeduse tõrje

 

505 9509

www.saumer.ee

Pro System OÜ

Tänavavalgustusrikked

 

56662999

kalev@saue.ee

ADVEN EESTI AS

katlamajade hooldusspetsialistid

 

667 8661

511 7293

www.adven.ee/ee

GAASITRASSI AVARII

 

532 2675

 
KORRALDATUD JÄÄTMEVEDU AS Ragn-Sells 15155 www.ragnsells.ee