Heakord

 

Saue linna heakorda reguleerib Saue linna heakorraeeskiri, mille eesmärk on koosmõjus riigi ja linna õigusaktidega tagada territooriumi puhtus ja heakord. Eeskirjaga on kehtestatud heakorranõuded, kohustused ja piirangud Saue linna territooriumil viibivatele ja tegutsevatele isikutele ning kinnis- või vallasvara omanikele.

 

Heakorratöid linnas juhib ja korraldab linnavalitsuselt selleks vastavad tööülesanded  saanud valdkonna juht koostöös teiste linnaametnikega.