SAUE LINNAVALITSUSE KONTAKTID

 

Tule 7

Saue 76505

Sihtnumber (postiindeks) 76505

Tel:      679 0180

Faks:   679 0193

e-post: saue@saue.ee

koduleht: www.saue.ee

Facebookis: Saue linn FB-s

 

Avatud:

E         8.00-18.00

T-N     8.00-17.00

R         8.00-14.00

Lõuna: E-N 12.00-12.45

 

Vastuvõtt

E 15.00-18.00; N 9.00-12.00

Linnavalitsuse liikmed võtavad kodanikke vastu E 15.00-18.00. Vastuvõtule eelregistreerimine telefonil 679 0180.

Registrikood: 75013983

TP kood: 151101

 

Saue Linnavalitsuse arveldusarved:

Swedbank: EE53 2200 0011 2015 5821

SEB pank: EE78 1010 2200 2878 2015

Nordea pank: EE02 1700 0170 0182 1116

Danskebank: EE39 3300 3328 1052 0008

 

Kõigile arveldusarvetele saab kanda registritasusid, riigilõive, ehituslubade kasutus- ja väljastustasusid, muusikakooli-, huvikooli- ja lasteaiatasusid, märkides, mille eest makstakse.

 

Swedbank EE36 2200 2210 5978 0503 Saue Gümnaasiumi omatulude kogumiskonto (sellele arveldusarvele tohib kanda ilma arveteta tehtavaid sissemakseid (näiteks õpilaspiletite-, õpilaspäevikute-, töövihikute-, koolivormi elementide-, ekskursioonide jm sellise eest), samuti võib sellele arveldusarvele kanda gümnaasiumile tehtavaid annetusi, sponsorlustulusid).

 

Arved (makse saaja Saue Linnavalitsus): saata XML-formaadis otse eArvekeskusesse (Omniva) või PDF-formaadis e-posti aadressile: arved@saue.ee.

 

Harry Pajundi  
Amet: linnapea, linnavalitsuse liige
Vastuvõtuaeg: E 15-18 (eelregistreerimine telefonil 679 0180)
Telefon: 679 0180
E-posti aadress: harry.pajundi@saue.ee
Vastutusvaldkond  
Haridus  
   
Andres Kaarmann  
Amet: abilinnapea, palgaline linnavalitsuse liige
Vastuvõtuaeg: E 15-18 (eelregistreerimine telefonil 679 0180)
Telefon: 679 0180
E-posti aadress: andres.kaarmann@saue.ee
Vastutusvaldkond  
Haridus  
   
Riho Johanson  
Amet: abilinnapea, palgaline linnavalitsuse liige
Vastuvõtuaeg: E 15-18 (eelregistreerimine telefonil 679 0180)
Telefon: 679 0180
E-posti aadress: riho.johanson@saue.ee
Vastutusvaldkond  
Haridus  
   
Kalev Israel   
Amet: linnavalitsuse liige
Vastuvõtuaeg: E 15-18 (eelregistreerimine telefonil 679 0180)
Telefon: 679 0185
E-posti aadress: kalev.israel@saue.ee
Vastutusvaldkond  
   
Ingrid Niid  
Amet:  finantsjuht, linnavalitsuse liige
Telefon:  679 0173
E-posti aadress: ingrid.niid@saue.ee
Vastutusvaldkond  
Ametijuhend  
Haridus  
   
Sirje Piirsoo  
amet: avalike suhete peaspetsialist
telefon: 679 0175
e-posti aadress: sirje.piirsoo@saue.ee
   
Jekaterina Tikerpuu  
Amet: linnasekretär
Telefon: 679 0179
E-posti aadress: jekaterina.tikerpuu@saue.ee
Ametijuhend  
Haridus  
   
Mattias Mikli  
amet:  jurist
telefon: 679 0197
e-posti aadress: mattias.mikli@saue.ee
Ametijuhend  
Haridus  
   
Johanna Saar  
Amet: referent
Telefon: 679 0180
E-posti aadress:  johanna.saar@saue.ee
   
Kelli Kõluvere  
Amet: vastutav sekretär, arhivaar
Telefon: 679 0187
E-posti aadress: kelli.koluvere@saue.ee
Ametijuhend  
Haridus  
   
Marlys Pajula  
Amet:   volikogu assistent
Telefon: 679 0199
E-posti aadress: marlys.pajula@saue.ee
   
Jaanus Gross  
Amet: IT spetsialist
Telefon: 679 0188
E-posti aadress: jaanus.gross@saue.ee
   
Merle Kerm  
Amet: IT-spetsialist
Telefon: 679 0188
E-posti aadress: merle.kerm@saue.ee
   
Jaan Kalbus  
Amet: sisekontrolör
Telefon: 679 0191
E-posti aadress: jaan.kalbus@saue.ee
Ametijuhend  
Haridus  
   
Heli Joon  
Amet: sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna juht
Telefon: 679 0174
E-posti aadress: heli.joon@saue.ee
Ametijuhend  
Haridus  
   
Anneli Ritsing  
Amet: lastekaitse peaspetsialist
Telefon: 679 0196
E-posti aadress: anneli.ritsing@saue.ee
Ametijuhend  
Haridus  
   
Meeli Kallas  
Amet: sotsiaalabispetsialist
Telefon: 679 0176
E-posti aadress: meeli.kallas@saue.ee
   
Margit Ots  
Amet: kultuuri-, haridus- ja spordivaldkonna peaspetsialist
Telefon: 679 0177
E-posti aadress: margit.ots@saue.ee
Ametijuhend  
Haridus  
   
Riho Rüüson  
Amet: ehitus- ja planeerimisvaldkonna juht
Telefon: 679 0171
E-posti aadress: riho.ruuson@saue.ee
Ametijuhend  
Haridus  
   
Urmas Elmik  
Amet: linnaarhitekt
Telefon: 679 0191
E-posti aadress: urmas.elmik@saue.ee
Ametijuhend  
Haridus  
   
Andres Joala  
Amet: linnamajanduse ja -ehituse peaspetsialist
Telefon:  679 0194
E-posti aadress: andres.joala@saue.ee
Ametijuhend  
Haridus  
   
Leo Sepp  
Amet: maakorralduse peaspetsialist
Telefon: 679 0190
E-posti aadress: leo.sepp@saue.ee
Ametijuhend  
Haridus  
   
Marit Areng  
Amet: registrite spetsialist
Telefon: 678 0212
E-posti aadress: marit.areng@saue.ee
Ametijuhend  
Haridus  
   
Villu Liiv  
Amet: keskkonna ja maakorralduse spetsialist
Telefon: 679 0189
E-posti aadress: villu.liiv@saue.ee
Ametijuhend  
Haridus  
   
Kati Kuldmaa  
Amet haldusinspektor
Telefon 5883 5017
E-posti aadress kati.kuldmaa@saue.ee
Ametijuhend  
Haridus  
   
Tuuli Urgard  
Amet: ökonomist
Telefon: 679 0181
E-posti aadress: tuuli.urgard@saue.ee
   
Catlyn Toomast  
Amet: vanemraamatupidaja
Telefon: 679 0172
E-posti aadress: catlyn.toomast@saue.ee
   
Krista Terno  
Amet: vanemraamatupidaja
Telefon: 679 0178
E-posti aadress: krista.terno@saue.ee
   
Britta Aarma  
Amet: volikogu assistent
  lapsehoolduspuhkusel
   
Elis Haav  
Amet: jurist
  lapsehoolduspuhkusel

 

HALLATAVAD ASUTUSED

Saue Gümnaasium

Nurmesalu 9, Saue 76506

Registrikood: 75014572

Direktor Jaan Palumets

Tel: 659 6070

e-post: kool@saue.edu.ee

Kodulehekülg: www.saue.edu.ee

 

Saue Muusikakool

Nurmesalu 9, Saue 76506

Registrikood: 75014592

Direktor Kristiina Liivik

Tel: 659 6054

e-post: muusikakool@saue.ee

Kodulehekülg: www.sauemk.edu.ee

 

Saue lasteaed Midrimaa

Koondise tn 23, Saue 76505

Registrikood: 75014586

Direktor Diana Kuntor

Tel/faks: 659 6526

e-post midrimaa@saue.ee

Kodulehekülg: lasteaed.saue.ee

 

Saue Linna Raamatukogu

Nurmesalu 9, Saue 76505

Registrikood: 75014600

Direktor Marika Salu

Tel: 6596 682

e-post: raamat@saue.ee

Kodulehekülg: www.saueraamatukogu.ee

Elektrooniline kataloog: www.lugeja.ee

 

Saue Huvikeskus

Nurmesalu 9, ruum 124, Saue 76506

Registrikood: 75027979

Juhataja Sirje Luberg

Tel: 659 5009, 523 4339

e-post: huvikeskus@saue.ee

Kodulehekülg:www.sauehuvikeskus.ee

 

Saue Noortekeskus

Koondise 20, Saue 76505

Registrikood: 75009421

Juhataja Kristi Paas

Tel: 609 1587, 609 1597

e-post: noortekeskus@saue.ee

Kodulehekülg: www.sauenoortekeskus.ee

 

Saue Päevakeskus

Kütise 4, Saue 76505

Regitrikood: 75014557

Juhataja Liivi Lents

Tel: 6595 070

e-post: paevakeskus@saue.ee

Kodulehekülg:www.sauepaevakeskus.ee

 

Saue Linnavarahaldus

Registrikood: 75037943

Juhataja Kalev Israel

Tel: 679 0185

e-post: linnavarahaldus@saue.ee

Kodulehekülg: www.sauelinnavarahaldus.ee

Ujula

Tel: 659 6669

Spordikompleks

Tel: 659 6519

Kodulehekülg:www.sauelinnavarahaldus.ee/Ujula