Maamaksusoodustus

 

Maamaksusoodustus represseeritutele ja üksikutele üle 70-aastastele isikutele.

Maamaksust vabastatakse ja maamaksusoodustused määratakse linnavalitsuse korraldusega esitatud kirjaliku avalduse alusel.