Matusetoetus

 

Saue Linnavalitsus maksab Saue linna elaniku (rahvastikuregistri andmetel) surma korral tema matuse korraldajale matusetoetust. Matusetoetuse suurus on 200 eurot.

Matusetoetuse saamiseks peab taotleja esitama linnavalitsusele vormikohase avalduse ja surmatõendi koopia. Matusetoetuse taotlemise blanketid on saadaval linnavalitsuse infoletis ja Saue linna kodulehel.

Matusetoetust on võimalik taotleda kuni kuue kuu jooksul pärast surmakande koostamist pereregistris. Matusetoetus makstakse taotleja avalduses esitatud pangakontole. Pangakonto puudumisel makstakse matusetoetus taotlejale välja sularahas linnavalitsuse kassast.