Õnnetusjuhtumi toetus

 

Õnnetusjuhtumi toetus määratakse ettenägematute asjaolude (sh isiku pankrot, lapsevanema kinnipidamisasutusse sattumine, loodusõnnetus, õnnetusjuhtum, tulekahju või muu ettenägematu sündmus) tõttu raskesse majanduslikku või eluohtlikkusse olukorda sattunud isikule või perekonnale. Õnnetusjuhtumi toetuse taotlemiseks esitatakse linnavalitsusele põhjendatud avaldus. Toetuse maksmise ja toetuse summa suuruse kinnitab Saue Linnavalitsus.

Avaldus sissetulekust sõltuva sotsiaaltoetuse taotlemiseks