Riiklik vajaduspõhine peretoetus

 

Alates 01.07.2013 makstakse kohalike omavalitsuste kaudu lastega peredele vajaduspõhist peretoetust.

Avaldus vajaduspõhise peretoetuse taotlemiseks

Vajaduspõhise peretoetuse taotlemist ja menetlemist reguleerivad sotsiaalhoolekande seaduse paragrahvid 225 - 228, mille kohaselt:

  1. Taotlused esitatakse kuu viimaseks tööpäevaks.
  2. Toetust saab taotleda isik, kes saab vähemalt ühe perekonda kuuluva lapse eest lapsetoetust riiklike peretoetuste seaduse alusel.
  3. Otsused toetuse määramise kohta tehakse 10 tööpäeva jooksul alates kõigi vajalike dokumentide laekumisest. Toetus määratakse korraga kolmeks kuuks.
  4. Toetuse esimene väljamakse tehakse taotlemise kuule järgneval kuul, hiljemalt 20.kuupäevaks.

Lisainfo toetuse kohta