NOORSOOTÖÖ AASTA TEGIJA

 

2015. aasta kevadel kinnitas volikogu Saue linna noorsootöö aasta tegija statuudi, mis annab võimaluse tunnustada ja esile tõsta just seda inimest, kes on end teadlikult ja eesmärgistatult noortele pühendanud. 
 
Noorsootöötaja on koondnimetus kõikide noorsootöö valdkonnas töötavate spetsialistide kohta. Noorsootöö ja sellega tegelevate asutuste spekter on nii lai, mitmekülgne ja pidevalt arenev, et tihti jääb inimestele, kes valdkonda ei tunne, hoomamatuks, et kõik need noorte arengu, psühholoogia, kasvatuslike iseärasuste ning vajaduste asjatundjad ja spetsialistid on noorsootöötajad, kes kannavad iga päev hoolt laste ning noorte eneseteostuse ja arengu eest.
 
Teadlikku ja eesmärgistatud tegevust võivad ellu viia kirik, kaitseliit, MTÜ-d ja ettevõtted. Noorsootöö tegija ei ole ainult ülikoolis noorsootöö eriala lõpetanud inimene, vaid võib olla iga aktiivne kodanik, kes eesmärgistatult ja läbimõeldult noortega tegeleb - seda eelkõige noorte huvidest ja vajadustest lähtuvalt.
 
Noorsootöötaja statuudi tähenduses:
1. on teadlik noorte elu tegelikkusest ja kohalikest oludest, oskab hinnata noorte olukordi ja vajadusi, valida ja rakendada sobivaid meetodeid ning analüüsida teostatud töö mõjusust;
2. töö sisu võib olla individuaalne töö noore ja noortegruppidega; programmide ja projektide planeerimine, teostamine ja hindamine; koostöö noortega, nende vanematega, teiste huvi- ja sidusgruppidega ning valdkondade spetsialistidega;
3. töötab riigi, kohaliku omavalitsuse, era- või kolmanda sektori institutsioonis, sh maavalitsuses, valla- või linnavalitsuses, üldhariduskoolis, huvikoolis, noortekeskuses, noorte teavitamis- ja nõustamiskeskuses, noorteühingus, noortelaagris, kirikus, raamatukogus, kultuuri- ja spordiasutuses vm;
4. töö noortega võib olla tema põhitöö, aga ta võib seda teha ka vabatahtlikult, töötades samal ajal mõnes teises valdkonnas.
 
Kandidaate saab esitada 1. septembrist kuni 31. oktoobrini posti teel aadressil Tule 7, Saue või e-posti teel saue@saue.ee
 
Kirjale tuleb lisada märksõna „Noorsootöö Aasta Tegija".
 
 
 
Noorsootöö Aasta Tegijad
 
2016
Saue Muusikakooli direktor Kristiina Liivik - noortes mitmekülgsuse ja maailmavaate arendamise, muusika- ja kultuurielu vastu huvi äratamise ning muusikamaailma avardamise eest ja lastele ning noortele suunatud loominguliste ürituste agatamise ja elluviimise eest
 
2015
Spordiklubi Imperial treenerid Nils Joonas Põldme ja Reimo Allik - taipoksi kui võistlusspordi arendamise, noorte treeningrühmade juhendamise, tervislike eluviiside propageerimise, erinevate koolituste ja treeningseminaride korraldamise eest