Aasta tegu

 

Saue Linnavalitsus korraldab igal aastal konkursi „Aasta tegu", et väärtustada linnale ja linlastele olulise tähtsusega ettevõtmist või sündmust, mis on aasta jooksul linna arengut ja tuntust positiivselt mõjutanud. Tiitel on tunnustus ettevõtmise eestvedajale ja ergutab linnale kasulikele või lihtsalt vahvatele tegudele teisigi tegijaid.
 
Linnavalitsus kuulutab konkursi välja oktoobris. Konkursile võivad ettepanekuid esitada kõik sauelased ja Saue linna ettevõtted.
 
Kirjalikus ettepanekus tuleb põhjendada, mille poolest see tegu, ettevõtmine või sündmus on olnud eriline, ja märkida ära sündmusega seotud isikud või ettevõtted, kes tunnustamist väärivad.
 
Konkursil osalevad ettevõtmised, mis on toimunud just sellel aastal. Ettepanekud saab esitada Saue Linnavalitsuse infolauda (Tule 7, Saue 76505) või e-posti aadressile saue@saue.ee.
 
Seejärel saavad sauelased hääletada, milline ettevõtmine väärib tema arvates aasta teo tiitlit.
 
Võitjaid tunnustavad volikogu esimees ja linnapea aastalõpu vastuvõtul.
 
Aasta teo valimine Saue linnas sai alguse 2008. aastal. Siiani on tiitli pälvinud 
  • 2008 - Saue Noortekeskuse matk „Matkates vabariigi aastapäevale"
  • 2009 -Vana-Keila maantee ja Tallinna ringtee ristmiku, nn Olerexi ristmiku rekonstrueerimine
  • 2010 - laste mänguväljaku rajamine Töö puiesteele
  • 2011 - Saue Noortekeskuse uus hoone
  • 2012 - kergliiklustee, mis ühendas Saue linna Laagri alevikuga
  • 2013 - Saue linna tutvustav raamat „Linnas on ilu" 
  • 2014 - Saue kohvikute päev
  • 2015 - Saue raudteejaama, Välja teed ja Tallinna ringteed ühendava kergliiklustee rajamine
  • 2016 - discgolfi pargi rajamine Saue tammikusse