Kontaktid

 

Riho Rüüson
 
amet: ehitus- ja planeerimisvaldkonna juht 
telefon: 679 0171 

e-posti aadress: riho.ruuson@saue.ee

Urmas Elmik 

amet: linnaarhitekt
telefon: 679 0191
e-posti aadress: urmas.elmik@saue.ee

Andres Joala 

amet: linnamajanduse ja -ehituse peaspetsialist
telefon: 679 0194
e-posti aadress: andres.joala@saue.ee

Leo Sepp 

amet: maakorralduse peaspetsialist
telefon: 679 0190
e-posti aadress: leo.sepp@saue.ee

Villu Liiv 

amet: keskkonna ja maakorralduse spetsialist
telefon: 679 0189
e-posti aadress: villu.liiv@saue.ee

Mari Viilop
 
amet: registrite spetsialist
telefon: 678 0212
e-posti aadress: mari.viilop@sauevald.ee

 

Kati Kuldmaa

amet: haldusinspektor
telefon: 5883 5017
e-posti aadress:kati.kuldmaa@saue.ee