Amphora

 

Saue Linnavolikogu ja Linnavalitsuse dokumendiregister

Vastavalt avaliku teabe seadusele peab kohalik omavalitsus veebis avalikustama dokumendiregistri. Saue Linnavolikogu ja Linnavalitsuse dokumendiregistrisse kantakse linnavalitsuse ja volikogu ülesannete täitmisel saadud või loodud dokumendid.

Veebis avalikustatakse neist see osa, millele ei kehti juurdepääsupiirangud (inimeste eraelulised andmed jmt). Amphora registris on dokumentide põhiformaat pdf. Pdf failide avamiseks peab kasutama programmi Acrobat Reader.

Amphora dokumendiregister võimaldab otsida soovitud dokumenti märksõna järgi. Kuidas seda teha, jagab nõuandeid Amphora kasutusjuhend.

Sisene dokumendiregistrisse