Põhikooliõpilaste koolilõuna hinnavahe kompenseerimine

 

Eesti riik kompenseerib 1.–9. klassi õpilaste koolilõuna maksumusest 0,78 eurot, aga koolilõuna tegelik hind on sellest tunduvalt kõrgem.
 
Saue linnas elav põhikooliõpilane, kelle enda ja vanemate (k.a üksikvanem) elukoht rahvastikuregistri andmetel on Saue linn, omab õigust Saue linna eelarvest koolilõuna hinnavahe kompenseerimisele, st et Saue linna eelarvest kompenseeritakse koolilõuna maksumuse osa, mis ületab riigieelarvest antava toetuse maksumuse.
 
Koolilõuna kompenseerimiseks ei ole vaja taotlust esitada, kui õpilane õpib Saue Gümnaasiumis ja mõlemad vanemad on Saue linna registris. Kui vanemad on lahutatud või lahku läinud, on vajalik avaldus ja selgitus, miks üks või teine vanema pole Saue linna elanik.
 
Väljaspool Saue linna 1.-9. klassis õppiva lapse vanem või eestkostja (eestkostja ei pea olema Saue linna elanike registris) esitab Saue Linnavalitsusele iga õppeaasta alguses - üldjuhul 10. septembriks - koolilõuna kompenseerimise taotluse.
 
Kui taotlust ei esitata ettenähtud tähtajaks, saab toetust taotluse esitamise kuule järgnevast kuust. Linnavalitsus ei vormista kompensatsiooni määramiseks kirjalikku vastust, kuid teavitab, kui kompensatsiooni maksmisest keeldutakse.