Looduskaitse

 

Looduskaitse omab Sauel olulist tähtsust, sest linnas on kaks objekti kogupindalaga umbes 43 ha, mis looduskaitseseaduse  (RT I 2004, 38, 258 ) järgi määratletakse maastikukaitsealana.

Saue mõisa park pindalaga 17,5 ha  hõlmab  mõisahoone ümbruse  ja kogu  seda ümbritseva kõrghaljastusega ala.

Saue tammiku ligikaudne pindala on 25,5 ha. Tammik paikneb kahel pool Vana-Keila maanteed ja on üks Euroopa põhjapoolsemaid tammikuid.

Mõlemad kaitsealad on esialgselt kaitse alla võetud juba Harju Rajooni TSN Täitevkomitee 25. oktoobri 1963.a otsusega nr 205 „Riikliku looduskaitse alla kuuluvate Harju rajoonis asuvate kohaliku tähtsusega objektide kinnitamine".

Praeguse kaitsekorra alus on Vabariigi Valitsuse 03.03.2006.a. määrus nr 64  "Kaitsealuste parkide , arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri". ( RT I 2006, 12, 89).

Keskkonnaregister

Keskkonnaagentuur