Palgaandmed

 

Volikogu liikmete ja linnavalitsuse ametnike majanduslikud huvid

Andmete vaatamiseks logige sisse e-maksuametisse.

Seejärel valige:
1)      ülevalt menüüst „Avalikud päringud";
2)      selle alt vasakult menüüst „Huvide deklaratsioonid".

Deklaratsioone on võimalik otsida isiku või tööandja nime järgi.

NB! Sisse logimata ei näe andmeid!

Alates  aastast 2015 on kõigi ametnike andmed nähtavad Avaliku teenistuse veebilehel

sektsioonis ametnike palkade avalikustamine.

Saue Linnavalitsuse teenistujate palgajuhend

Saue linna ametiasutuse hallatavate asutuste töötasustamise alused