Statistika

 

Riigipilv
Rakenduse Riigipilv kaudu on avaandmetena avalikustatud kohalike omavalitsuste raamatupidamise andmed kontoplaaniga nõutud detailsuses. See annab võimaluse saada infot nende finantsseisu, sissetulekute ja väljaminekute kohta ca 4000 tunnuse alusel (sh majanduslik sisu, tegevusala). 
 

riigiraha.fin.ee

Statistikaamet
Statistikaamet on riigiasutus Rahandusministeeriumi haldusalas. Statistikaameti põhiülesanne on pakkuda ametiasutustele, äri- ja teadusringkondadele, rahvusvahelistele organisatsioonidele ning üksikisikutele usaldusväärset ja objektiivset infoteenust Eesti keskkonna, rahvastiku, sotsiaalvaldkonna ja majanduse olukorra ning trendide kohta.
 

www.stat.ee

Saue linna statistika

http://www.stat.ee/ppe-55711