Uudised ja teated

« Tagasi

Ettevõtete ja tööotsijate kohtumispaik – töö- ja karjäärimess

Töötukassa Tallinna ja Harjumaa osakond korraldab 7. märtsil töö- ja karjäärimessi, mis leiab juba teist korda aset Kultuurikatlas. Messilt leiab erinevaid tööpakkumisi, põneva seminariprogrammi, karjäärinõustamise ja palju muud huvitavat. Osalevad tööandjad, messi kava ja seminariprogrammi leiate töömesside kodulehelt www.toomess.ee.
 
 
Kellele mess mõeldud on?
Kõigile: töötavatele ja tööd otsivatele, õppivatele ja pensionipõlve pidavatele, eesti emakeelega ja muud keelt kõnelevatele ning vähenenud töövõimega inimestele.
 
Mitu ettevõtet messil osaleb?
Messile tuleb ligi 100 tööandjat, esindatud on ka riigisektori asutused. Pakutakse lihttööd ja spetsialisti ametikohti, täis- ja osalist tööaega, lühiajalisi tööampse ja hooajalisi töökohti.
 
Millist tegevust leiavad messilt noored?
Noortele on avatud karjäärikohvik, kus nõustajad aitavad tööd valida, CV-d kirjutada, teste teha, õpetavad, kuidas töövestlusel käituda. Kui mõnel noorel on soov välismaale tööle minna, saab rääkida Euroopa töövahendusvõrgustiku EURES esindajatega, kes tutvustavad tööpakkumisi ja annavad praktilisi näpunäiteid, mida teise riiki elama asumisel silmas pidada. Esindatud on kutseõppeasutused.
 
Kas pensionipõlve pidaval inimesel tasub ka messile tulla? 
Kindlasti. Et Eesti seisab silmitsi töökäte nappusega, värbavad ettenägelikud ja mitmekülgseid inimsuhteid väärtustavad ettevõtted juba praegu hea meelega vanemaealisi inimesi, pakkudes tihti ka osalise tööajaga töötamise võimalusi.
 
Ümber on lükatud mitmed varasemad vanuse ja töötamisega seotud stigmad. Näiteks on välja selgitatud, et ligikaudu 70% vanemaealistest inimestest ei puudu töölt haiguse tõttu. Samuti ei vasta tõele, et õppimisvõime vanusega halveneb. Vastupidi, sõnavara ja jutustamisoskus muutuvad hoopiski paremaks.
 
Mida põnevat messil veel toimub?
Karjääriseminaril „Meie inimesed - meie võimalused 2.0" arutletakse, kas ja miks valida infotehnoloogia, kes on IT-virtuoos - kas patsiga poiss või hoopis tüdruk -, kas ettevõtte väärtuse loovad inimesed või nende loodud IT-lahendused jne.
 
Toimuvad erinevad töötoad. Menukaks on osutunud ettevõtlusega seotud ning stressist ja läbipõlemise ennetamisest kõnelevad töötoad.
 
Messikülastajate küsimustele vastavad spetsialistid maksu- ja tolliametist, tööinspektsioonist ja sotsiaalkindlustusametist. Kohal on erivajadustega inimesi ühendavad organisatsioonid. 
 
Messil saab tasuta karjäärinõu, karjäärinõustamisele võib tulla juba töötavgi inimene. Nõustame CV koostamisel ja aitame valmistuda tööintervjuuks.
 
Need, kes messil karjäärinõustamisele ei jõua, võivad alati tulla tasuta nõustamisele töötukassa Lilleküla büroosse. Lisainfo lehel www.minukarjaar.ee.