Uudised ja teated

« Tagasi

Parima kvaliteediga internetiühendus jõuab igasse koju ja kontoriss

 
Harjumaal algas valdade ja linnade ülene koostöö, et elanikud ja ettevõtted saaksid endale koju ja kontorisse kaasaegse lairibaühenduse. Kõikidele soovijatele ehitatakse majja valguskaabel, mis võimaldab kiiret ja kvaliteetset internetiühendust, televisiooni- ja telefoniteenuseid ning mitmeid teisi kaasaegseid teenuseid.
 
Aprilli alguses asutatud ettevõtmise nimi on DigiMaa. DigiMaas osalevad kõik Harjumaa omavalitsused. Projekti juhib Harjumaa Omavalitsuste Liit.
 
Ühine ettevõtmine algatati, kuna suuremale osale Harjumaa elanikest ja ettevõtetest ei ole täna kaasaegne internetiühendus kättesaadav. Sideettevõtjad kas ei võimalda liitumist või küsivad selle eest tuhandeid eurosid.
 
Harjumaa valdade ja linnade juhid on ühisel seisukohal, et kaasaegne valguskaablil põhinev lairibaühendus peab olema kõigile taskukohase hinnaga kättesaadav. Riik on lairiba baasvõrgu rajamist aastaid toetanud ja nüüd on valmis toetama ka majade võrku ühendamist. 
 
DigiMaa rajatava lairibaühenduse pikaajalist mõju kohaliku elu arengule saab mõõta kõigis valdkondades: paraneb ettevõtluskeskkond ja konkurentsivõime, väheneb digilõhe ja ääremaastumine. Inimesed saavad teha kaugtööd kodukontoris, kasvab efektiivsus ja väheneb ökojalajälg ärajäänud autosõitude näol. Inimestel on parem juurdepääs e-riigi teenustele, avanevad uued õppimis- ja arenguvõimalused, paranevad infolevi ja suhtlemisvõimalused, suureneb kogukonna sidusus ja heaolu, kasvab kodukoha turvalisus ja elukeskkonna mugavus, tekivad uued meelelahutuse võimalused ja palju muud.
 
DigiMaa projekti esimeses etapis selgitatakse, mis on lairibaühendus ja millised on valguskaabli eelised näiteks õhu kaudu või telefoniliini pidi tuleva internetiga. Elanikud saavad info, mida nad ise teha saavad, kui soovivad DigiMaa võrguga liituda.
 
Põhjalikuma ülevaate saamiseks külastage veebilehte www.digimaa.ee, kust leiab infot DigiMaa ja kaasaegsete andmesideühenduste kohta.
 
Sellel lehel saab iga harjumaalane märkida, millisele aadressile ta tulevikukindlat ühendust saada soovib.
 
Olav Harjo
DigiMaa projektijuhi