Uudised ja teated

« Tagasi

Saue Linnavolikogu VII koosseisu 45. istung toimub 26. aprillil 2017 algusega kell 17

Saue Linnavolikogu VII koosseisu 45. istung toimub 26. aprillil 2017 algusega kell 17.00 Saue Linnavalitsuses, Tule 7

PÄEVAKORRAS:
 

1. Saue linna Räni-2 maa-ala  detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
LISA1- Skeem
Ettekandja: linnaarhitekt Urmas Elmik

2. Ehitise peremehetuks tunnistamine
LISA1- Sooja tn trasside skeem
LISA2- Sooja tn aerofoto
LISA3- Peremehetu ehitise hõivamise teade
LISA4- Peremehetu ehitise arvele võtmine
Ettekandja: abilinnapea Riho Johanson
 

3. Saue valla põhimäärus
LISA1- Muudatusettepanekud
Ettekandja: linnapea Harry Pajundi
Kaasettekandja: linnasekretär  Jekaterina Tikerpuu

4. Eluruumi sotsiaaleluruumiks tunnistamine
Ettekandja: abilinnapea Andres Kaarmann

5. Lähetus
LISA1- Kutse
Ettekandja: volikogu aseesimees Meelis Rõigas
 

6. Volikogu esimehe puhkusele lubamine
Ettekandja: volikogu aseesimees Meelis Rõigas


Infopunkt
1. Sooja tn 2 korterelamud


Valdis Toomast
volikogu esimees