Uudised ja teated

« Tagasi

Saue Linnavolikogu VII koosseisu 46. istung toimub 18. mail 2017 algusega kell 17.00

Saue Linnavolikogu VII koosseisu 46. istung toimub 18. mail 2017 algusega kell 17.00 Saue Linnavalitsuses, Tule 7

PÄEVAKORRAS:

1. Välisreklaami paigaldamise eeskiri
LISA- Välireklaami paigaldamise taotlus
Ettekandja: planeerimis-, ehitus-, keskkonna ja arengukomisjoni esimees Tiit Isop

2. Kasesalu tn 1 otsustuskorras hoonestusõiguse seadmine
LISA2- Saue linna Kasesalu tn 1 kinnistu detailplaneering Põhijoonis
Ettekandja: abilinnapea Riho Johanson

3. Saue Linnavolikogu 28.02.2013 otsuse nr 174 „Saue Linnavalitsuse koosseisus ameti- ja töökohtade kindlaksmääramine" lisa muutmine
Ettekandja: abilinnapea Andres Kaarmann

4. Sooja ja Kasesalu tn ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitrasside tasuta võõrandamine
LISA1- Sooja tn aerofoto
Ettekandja: abilinnapea Riho Johanson

5. Saue linna 2016. aasta majandusaasta aruande kinnitamine /I lugemine/
LISA1- Majandusaasta aruanne 2016
Ettekandja: finantsjuht Ingrid Niid

6. Saue linna 2017. aasta I lisaeelarve /I lugemine/
LISA1- Seletuskiri
Ettekandja: finantsjuht Ingrid Niid

 

Info:
1. Saue Linnavalitsuse I kvartali tööaruanne


Valdis Toomast
volikogu esimees