Uudised ja teated

« Tagasi

Saue Linnavolikogu VII koosseisu 46. istung toimus 18. mail

Saue Linnavolikogu VII koosseisu 46. istung toimus 18. mail 2017 algusega kell 17.00 Saue Linnavalitsuses, Tule 7

Päevakorras: 

1. Välireklaami paigaldamise eeskiri
/ühehäälselt otsustati vastu võtta määrus nr 67/

2. 
Saue Linnavolikogu 28.02.2013 otsuse nr 174 „Saue Linnavalitsuse koosseisus ameti- ja töökohtade kindlaksmääramine" lisa muutmine
/ühehäälselt otsustati vastu võtta otsus nr 177/

3. 
Sooja ja Kasesalu tn ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitrasside tasuta võõrandamine
/ühehäälselt otsustati vastu võtta otsus nr 178/

4. Saue linna 2016. aasta majandusaasta aruande kinnitamine / I lugemine/
/14 poolthäält (1 erapooletu) otsustati lõpetada eelnõu I lugemine ning suunata arutamiseks revisjonikomisjoni/

5.  Saue linna 2017. aasta I lisaeelarve  / I lugemine/
/12 poolthäält ( 3 erapooletut) otsustati lõpetada eelnõu I lugemine ning suunata arutamiseks komisjonidesse/
 

Info:

1. Saue Linnavalitsuse I kvartali tööaruanne


Kõik volikogu määrused ja otsused avalikustatakse 7 päeva jooksul veebilehel ja linnakantseleis.Marlys Pajula
volikogu assistent