Uudised ja teated

« Tagasi

Saue Linnavolikogu VII koosseisu 47. istung toimub 21. juunil 2017 algusega kell 16.00

Saue Linnavolikogu VII koosseisu 47. istung toimub 21. juunil 2017 algusega kell 16.00 Saue Linnavalitsuses, Tule 7

PÄEVAKORRAS:

1. Ühinemise teel moodustuva Saue valla  volikogu valimisteks valimiskomisjoni  liikmete nimetamine
Ettekandja: linnasekretär Jekaterina Tikerpuu

2. Saue Linnavolikogu 25.05.2016 otsuse nr 139  „Saue Linnavolikogu Kantselei moodustamine" muutmine
Ettekandja: volikogu esimees Valdis Toomast

3. Saue linna 2017. aasta lisaeelarve / II lugemine/
LISA- Seletuskiri
Ettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Valdis Toomast
Kaasettekandja: finantsjuht Ingrid Niid

4. Saue linna 2016. aasta majandusaasta aruanne / II lugemine/
LISA- Saue linna 2016. aasta majandusaasta aruanne
LISA- Revisjonikomisjoni tööaruanne
LISA- Revisjonikomisjoni aruanne 2016. aasta majandusaasta aruande kohta
Ettekandja: revisjonikomisjoni esimees Jaan Moks
Kaasettekandja: finantsjuht Ingrid Niid

5. Saue Linnavolikogu 21.05.2015 määruse nr 28 „Saue linna kaevetööde eeskiri"  muutmine
Ettekandja: linnamajanduse ja -ehituse peaspetsialist Andres Joala
Kaasettekandja: jurist Mattias Mikli

6. Saue Linnavolikogu Revisjonikomisjoni koosseisu muutmine
LISA- Saue linna valimiskomisjoni otsus
Ettekandja: revisjonikomisjoni esimees Jaan Moks

7. Vana-Keila mnt 4 ja Vana-Keila  mnt 4c kinnistutele linna kasuks  isikliku kasutusõiguse seadmine
Ettekandja: abilinnapea Riho Johanson

8. Kakao tänav T1 kinnistu linnale võõrandamine
LISA- Kakao tn T1 kinnistu asukoha selgitav skeem
Ettekandja: abilinnapea Riho Johanson

9. Kasesalu tn 1 otsustuskorras hoonestusõiguse seadmine
LISA- Kasesalu tn 1 kinnistu detailplaneering
Ettekandja: abilinnapea Riho Johanson


Info:
1. Kindlad tegijad fraktsiooni esimees
2. Seltsing Valimisliit MEIE avaldus
3. HOL´i suvepäevad 10-11 august 2017
4. Läti lähetus 19-21. mai 2017
5. Prantsusmaa lähetus 26-29. mai 2017
6. Luterliku kiriku eskiisi tutvustus
7. Revisjonikomisjoni 2017. aasta I poolaasta aruanne


Valdis Toomast
volikogu esimees