Uudised ja teated

« Tagasi

Tallinna Vesi rekonstrueeris joogiveepumpla Tule tänaval

AS Tallinna Vesi lõpetas koostöös Saue Linnavalitsusega Tule 6a (pildil) asuva joogiveepumpla ümberehituse, sellega paraneb märgatavalt linna veevarustus. 
 
 
Ettevõte asendas Tule 6a asuva joogiveepumpla senise veemahuti tänapäevasega. Uus mahuti võimaldab tagada vajaliku veereservi ja eraldada joogiveest põhjavees olevad gaasid, et need tarbijaid ei häiriks. Pumpla ümbrus on korrastatud ja muudtud linlastele ohutuks.
 
AS-i Tallinna Vesi tootmisdirektori Aleksandr Timofejevi sõnul võimaldas uue mahuti rajamine mõnda aega kasutuna seisnud pumpla taas linnaelanike hüvanguks tööle panna.
 
„Tegu on linnaelanike veevarustuse kvaliteedi ja katkematuse seisukohalt olulise investeeringuga. Täname Saue linna meeldiva koostöö eest ja jätkame ka edaspidi ühiselt pingutamist piirkonna veevarustuse arendamiseks," rääkis Timofejev. 
 
Timofejevi sõnul piisab Saue veevarustuse tagamiseks küll vaid kahest pumplast, ent täiendava reservvõimsuse omamine võimaldab ennetada probleeme ja annab linnaelanikele täiendava kindluse. „Joogivee kvaliteet Saue linnas on väga hea. Julgustan linnaelanikke eelistama joogiveena just kraanivett," lisas ta.
 
Saue linnapea Harry Pajundi sõnul on investeering tähtis. „Saue linna ja kiirelt areneva lähiümbruse joogiveega varustamise seisukohalt on tegemist väga olulise investeeringuga. Ka kadusid linnapildist ajast ja arust maapealne ning maaalune mahuti, mille asemel on nüüd tärkav muruplats."
 
Saue linna varustavad joogiveega kolm põhjaveepumplat. Lisaks Tule 6a pumplale asuvad joogiveepumplad aadressil Tammetõru 4c ja Segu 11. Foto: Sirje Piirsoo
 
Eliis Vennik
AS-i Tallinna Vesi kommunikatsioonijuht