Uudised ja teated

« Tagasi

Linnavalitsuse pingutused Tallinn - Saue bussiliini jätkumiseks on realiseerumas

Bussiliini teema tuli linnavalitsuse jaoks kriitilisena lauale hetkel, kui Hansabuss teatas, et liini teenindamine kommertsalustel on mittetasuv, sest reisijate olulisest vähenemisest tulenevalt on vähenenud rahavoog, millega liini üleval pidada - bussijuhtide palgad, kütus, busside hooldus jne - ning sealjuures ka kasumit teenida. 
 
Arvestades bussiliini olulisust Saue linna elanikele, kaasas linnavalitsus kohe endale appi Harjumaa Ühistranspordikeskuse (ÜTK), kellelt on saadud igakülgset abi ja toetust.

 

Praeguseks teadaolevad asjaolud ja linnavalitsuse tegevus Tallinn - Saue bussiliini jätkumiseks

 
Hansabussi viimane bussiliini 191 teenindamise kuupäev on 25. august 2017.
 
Saanud info olukorrast, jõudis linnavalitsus Harjumaa ÜTK-ga otsuseni, et taotleme riigilt uuesti võimalust avada Tallinn - Saue liinil maakondlik avalik bussiliin, mis sõidab liinikilomeetri hinna põhiselt, ning sellise liini püsima jäämine sõltub rahaliselt vähem reisijate arvust – mitte et reisijate arv ei oleks tähtis. Mida rohkem on pileteid ostvaid reisijaid, seda väiksem on surve riigi ja linna kassale. Avaliku bussiliini rahastus põhineb kolmel komponendil: riigi toetus, piletite müük ja linna kaasrahastus.
 
ÜTK ja linnavalitsuse pöördumisele tuli riigilt (st Maanteeametilt) positiivne vastus, et liinile tuleb 30% riigi toetus ja ÜTK sai korraldada vedaja leidmiseks hanke.
 
Juuni esimene pool läks hanke ettevalmistamisele. Hange kuulutati välja 21. juunil 2017.
 
Pakkumused avatakse ja tulemused selguvad 14. augustil 2017.
 
Eeldatav uue bussiliini teenindamise alguse kuupäev on 18. september 2017.
 
Sellise hanke puhul on tegemist mahuka protsessiga ja kiiremini seda teha ei olnud võimalik.
 
Kõik senised Tallinn - Saue bussiliinil kehtinud sõidusoodustused rakenduvad uuesti alustaval bussiliinil.
 
Et uue bussiliini sõidupiletite hinnastamine hakkab toimuma Harjumaa ÜTK kehtestatud alustel, on oodata ka bussipiletite odavnemist. 
 

Mis saab vahepealsest ajast?

Saue Linnavalitsus kaalus erinevaid variante, konsultant Harjumaa ÜTK.
 
Kõiki asjaolusid arvestades langetas linnavalitsus otsuse, et käivitame Saue siseliini, mis sõidab päripäeva mööda olemasolevat bussimarsruuti, väljub Tallinna ringteele Olerexi ristmikult ja siseneb uuesti linna Tõkke tänava kaudu. Liini algus- ja lõpp-peatus on Saue raudteejaam.
 
Hommikupoolne teenus toimub arvestusega, et sõidetakse bussiga raudteejaama ja siis rongiga Sauelt välja.
 
Õhtupoolne teenus toimub arvestusega, et sõidetakse rongiga Sauele ja siis bussiga edasi. Piletimüüki ei toimu, kõikidele sõitjatele on siseliin tasuta.
 
Linnavalitsus saatis siseliini käivitamise hinnapäringud üheteistkümnele bussifirmale, pakkumised saabusid kuuest ettevõttest. Soodsaima liinikilomeetri hinna pakkus AS Temptrans. Bussiettevõte alustab reisijate teenindamist siseliinil alates 28. augustist.
 
Saue linna siseliin teenindab reisijaid tööpäevadel. Buss sõidab 15 ringi. Alustab päeva hommikul kell 06.15 Raudteejaama peatusest ja lõpetab viimase ringi kell 23.21.
 

Rongipiletite kompenseerimine

 
Linnavalitsus teeb linnavolikogu augustiistungil volikogule ettepaneku kompenseerida siseliini toimimise ajal kõigile bussis sõidusoodustust omavatele Saue elanikele samaväärne rongipiletite kompenseerimine.
 
Ettepanek näeb ette, et bussis tasuta sõiduõigust omavatele Saue elanikele kompenseeritakse rongis ostetud üksikpilet täies ulatuses (100%) ja osalise soodustuse puhul kompenseeritakse pilet suurusjärgus, kus reisijal jääb enda kanda sama summa, mis oleks tulnud maksta bussis. 
 
Kompenseerimise alla kuuluvad rongist ostetud üksikpiletid, perioodipiletite puhul kompensatsiooni ei rakendu. Kompenseerimine toimub vastava avalduse vormistamise alusel.
 
Saue elanikel, kes soovivad kompenseerimist taotleda, palume hakata rongist ostetud üksikpileteid säilitama alates 28. augustist 2017.
 

Liinil teenindamist mitte jätkata oli Hansabussi otsus

 
Siinkohal tahan kokkuvõttes veelkord rõhutada, et kogu tekkinud olukord, mis on ilmselgelt Saue elanikele ebamugavust tekitav, oli Hansabussi otsus liinil teenindamist mitte jätkata.
 
Saue Linnavalitsus tegi kõik endast sõltuva, et liini teenindamine jätkuks vähemalt oktoobri lõpuni, mis oleks võimaldanud vältida vahepealset siseliini, kuid Hansabussi lisarahana küsitud summa oli linnale ebamõistlikult suur.
 
Bussireisijate hulgas levitatav info, et linnavalitsus ei soovinud Hansabussi teenust, ei vasta tõele. Tekkis hoopis olukord, kus bussiliini probleemi lahendamiseks tuli ametnikel panustada aega, mis on võetud planeeritud tegevuste arvelt.
 
Saue Linnavalitsus teeb kõik selleks, et bussiühendus Tallinnaga säiliks. Vabandame ette Tallinn - Saue liini 191 katkestusest tekkida võivate ebamugavuste pärast.
 
Riho Johanson
Abilinnapea