Uudised ja teated

« Tagasi

Saue Spordikeskust juhib Terje Toomingas

Saue Linnavolikogu asutas 2017. aasta alguses, 25. jaanuari istungil Saue Linnavalitsuse hallatava asutuse Saue Spordikeskus ja kinnitas selle põhimääruse. Tänaseks on spordikeskus tööd alustanud, seda juhib Terje Toomingas (pildil), kes keskust leheveergudel sauelastele tutvustab.
 
 
Mis on loodud spordikeskuse eesmärk?
2017. aastal loodud Saue Spordikeskuse eesmärk on sporditegevuse korraldamine ja juhtimine, noortele ja täiskasvanutele tingimuste loomine spordi harrastamiseks ja terviseedenduseks, ürituste korraldamine ja vaba aja sisuka veetmise võimaluste loomine.
 
Millega moodustatud spordikeskus tegelema hakkab?
Spordikeskuse põhitegevus on spordielu korraldamine ja spordikoolis õppekavade alusel huvihariduse andmine. See eeldab treenerite koolitamist ja motiveerimist, et seeläbi tõsta ka sporditreeningute kvaliteeti.
 
Mul on heameel selle üle, et Sauel elab nii palju sportlikke ja aktiivseid inimesi, kes tegelevad tipp-, harrastus- ja tervisespordiga.
 
Et spordielu oleks veelgi mitmekesisem, vajame uut spordihoonet. Visioonina näen Sauele valmivat spordihoonet, selle tegevuse korraldamist ja uute vaba aja võimaluste loomist nii lastele, noortele kui ka täiskasvanutele. Samuti Saue spordirajatiste haldamise koondamist Saue Spordikeskuse alla.
 
Kui kaugele oled keskuse käivitamisega jõudnud?
Saue Spordikeskus on Eesti Hariduse Infosüsteemi andmebaasis registreeritud. Haridus- ja Teadusministeeriumile on saadetud menetlemiseks Saue Spordikeskuse spordikooli õppekava koos kolme spordiala ainekavaga. 2018. aastal alustab õppekavade alusel Saue Spordikeskuse all kolm spordiringi: vibu, üldkehaline treening ja tüdrukute jalgpall. 
 
Uuele spordihoonele käib hetkel ehitaja leidmiseks hange. Ja lootus on, et oktoobris sõlmitakse ehitusleping.
 
Kas sul on juba oma meeskond, kui suureks see paisub?
Saue Spordikeskusel on spordiradade hooldustehnik, kelle tööülesanne on spordiradade, see on Sarapiku terviseraja, ja staadioni hooldamine.
 
Alates septembrist on tööl 0,5 ametikohaga projektijuht, kes organiseerib ja korraldab spordiüritusi, ning vesiaeroobika treener.
 
Kokkulepped on sõlmitud kolme spordiala treeneriga, kes alustavad spordiringide läbiviimist Saue Spordikeskuse all 2018. aastal.
 
Tulevikku näen sellisena, et spordikeskuses töötab vähemalt kümme treenerit, kes juhendavad laste ja noorte spordiringe, loodud on erinevad sporditreeningud täiskasvanutele.
Kui valmib uus spordihoone, näen kindlasti suurenemist administratiivse personali näol.
 
Lõpetuseks räägi pisut enda taustast.
Olen lõpetanud Saue Gümnaasiumi ja oman Tallinna Ülikooli magistrikraadi kehakultuuri erialal.
 
Sporditegevuse juhina töötan Saue linnas 2007. aastast, kaheaastase pausiga, mil viibisin Ameerika Ühendriikides.
 
Üheksa aastat olin liikumisõpetaja Saue lasteaias Midrimaa. Juhendanud olen ujumise, shapingu, võimlemise ja üldkehalise ettevalmistuse treeninguid.
 
Sport on olnud mulle südamelähedane kogu teadliku elu. Olen osalenud sadadel võistlustel erinevatel spordialadel.
 
Minu kõige meelepärasem spordiala on jooksmine. Olen lõpetanud 21 täispikka maratoni, võisteldes nii Eestis kui Ameerikas.
 
Olen veendunud, et liikumine ja spordiga tegelemine teeb inimesed rõõmsaks. Kunagi ei ole hilja sellega alustada. Ja kui sa sihipäraselt oma eesmärgi nimel töötad ja sellesse usud, siis on kõik võimalik. Neid samu mõtteid olen ma edasi andnud ka oma 17-aastasele tütrele.
 
Kohtumiseni teiega XI Saue Õhtujooksul!