Uudised ja teated

« Tagasi

Saue Linnavolikogu VII koosseisu 49. istung toimus 21. septembril 2017

Saue Linnavolikogu VII koosseisu 49. istung toimus 21. septembril 2017 algusega kell 15.00 Saue Linnavalitsuses, Tule 7

PÄEVAKORRAS:

1. Saue linna 2017. aasta II lisaeelarve /II lugemine/
/ühehäälselt otsustati vastu võtta määrus nr 72/

2. Saue linna teenetemärgiga autasustamine
/8 poolthäält (2 erapooletut, 2 ei hääletanud) otsustati vastu võtta otsus nr 188/

3. Erandkorras isikliku kasutusõiguse seadmine Saue linna kinnistule
/ühehäälselt otsustati vastu võtta otsus nr 189/

4. Palgaliste linnavalitsuse liikmete tunnustamine
/9 poolthäält (2 erapooletut, 1 ei hääletanud) otsustati vastu võtta otsus nr 190/


Info:

1.Tallinna ringtee Kanama- Valingu lõigu km 30,1-34,5 projekti tutvustav koosolek
2.Volikogu liikmete sülearvutid
3.Saue linna Noorsootöö Aasta Tegija 

Kõik volikogu määrused ja otsused avalikustatakse 7 päeva jooksul veebilehel ja linnakantseleis.

Marlys Pajula 
volikogu kantselei juhataja