Uudised ja teated

« Tagasi

Saue Linnavolikogu VII koosseisu 50. istung toimus 03. oktoobril 2017

Saue Linnavolikogu VII koosseisu 50. istung toimus 03. oktoobril 2017 algusega kell 17.00 Saue Linnavalitsuses, Tule 7

PÄEVAKORRAS: 

1.Saue Linnavolikogu 20.10.2016 määruse nr 51 "Bussiliinil Saue-Tallinn ja rongisõidul soodustuste saamise kord" § 2 lg 3 muutmine
/ühehäälselt otsustati vastu võtta määrus nr 73/

2. Saue Spordikeskuse põhimääruse muutmine
/ühehäälselt otsustati vastu võtta määrus nr 74/

3. Investeerimislaenu võtmine
/12 poolthäält (1 vastuhääl) otsustati vastu võtta otsus nr 191/


Info:
1. Umbusaldusavaldus
2. Volikogu liikmete tunnustamine


Kõik volikogu määrused ja otsused avalikustatakse 7 päeva jooksul veebilehel ja linnakantseleis.

Marlys Pajula 
volikogu kantselei juhataja