Uudised ja teated

« Tagasi

Maanteeamet ootab ettepanekuid ringtee Kanama-Valingu lõigu ja Topi-Saue ühendustee projekti kohta

Maanteeamet tutvustas Saue linna ja valla elanikele 28. septembril Tallinna ringtee Kanama-Valingu lõigu ning Topi-Saue ühendustee projekti.
 
Ettepanekud projektide kohta on oodatud 20. oktoobrini e-posti aadressil maantee@mnt.ee.
Ettepanekut tehes palun lisage e-kirjale teemana projekti nimi. Samuti eeldab maanteeamet, et ettepanekud ei ole anonüümsed.
 
 
 
 
NB! Kõigile puudutatud isikutele (kellelt on vajalik teostada võõrandus või kes on piirinaabrid)  saadab maanteeamet ka eraldi kirjad / teavitused. Seega kõik otseselt puudutatud isikud saavad informatsiooni igal juhul. Kui kodanikel on olemas rahvastiku registris e-posti aadress, siis saadetakse kiri elektrooniliselt, kui ei ole, siis tähitud kiri tavapostiga.
 
Maanteeameti tellitud projekt muudab Tallinna ringtee eraldusribaga 2+2 sõidurajaga maanteeks Kanama liiklussõlmest kuni Välja tee ristmikuni Keila pool Valingu viadukti ning ühendab omavahel piki raudteed Kuuseheki tänava Sauel ja Topi liiklussõlme Laagris.
 
Ajalises mõõtmes jaguneb tee rekonstrueerimine ja ehitus kaheks
Aastatel 2018-2019 on kavas rekonstrueerida ringtee lõik Tõkke tänavast Välja teeni ning valmis ehitada Topi-Saue ühendustee.
 
Ringtee rekonstrueerimine Kanama viaduktist kaasaarvatud Olerexi ristmik Vana-Keila maanteel jääb esialgse prognoosi kohaselt aastatesse 2023-2025.
 
Millele annab projekt lahenduse?
  • Ringtee laiendus ehitatakse olemasoleva tee vallapoolsesse külge.
  • Valmib uus Valingu viadukt üle Keila-Tallinn raudtee, see rajatakse olemasolevast Saue linna poole.
  • Kergliiklustee Keila suunas kulgeb raudtee alt läbi.
  • Tõkke tänava ja Vana-Keila maantee ristmikele tulevad eritasandilised liiklussõlmed. Transiit ehk ringtee tõstetakse üles, see kulgeb viie meetri kõrgusel üle kohalike teede. Mõlemasse liiklussõlme tulevad tunnelid jalakäijatele.
  • Valmivad kergliiklusteed Vana-Keila maanteest kuni Välja teeni.
  • Saue linna piires on ringtee ja elamute vahel müratõkkesein.
  • Lõigu keskosas on tunnel väikeste metsaloomade tarbeks.
Topi-Saue ühendustee
Uus Tallinna-suunaline ühendustee vähendab liikluskoormust Tallinna ringtee ning Vana-Keila mnt ja Tõkke tn liiklussõlmedes.
 
Ligikaudu kahe kilomeetri pikkune ühendustee on raudteega paralleelne ja jääb selle Tallinn-Pärnu-Ikla maantee poolsele küljele. Maantee on kavandatud kaheksa meetri laiusena, selle kõrvale, Tallinn-Pärnu-Ikla maantee poolsele küljele on plaanitud kolme meetri laiune kergliiklustee jalakäijatele ja ratturitele. Vääna jõele tuleb uus sild.
 
Topi-Saue ühendustee eeldus on, et OÜ Chester Universal ehitab välja oma osa Gate Tallinna nimelises arenduses.