Uudised ja teated

« Tagasi

Koostöö - Meie vald, Eesti Reformierakond ja IRL võtsid järgmiseks neljaks aastaks Saue vallas juhtimisvastutuse

Saue vallas 13 volikogu mandaadiga valimisvõidu võtnud valimisliit Koostöö - Meie vald pidas läbirääkimisi Eesti Reformierakonna ja IRL-iga, 25. oktoobril allkirjastasid osapooled koalitsioonileppe.
 
Koalitsioonileppe kohaselt on valitsemisperioodil 2017-2021 Saue Vallavolikogu esimees Harry Pajundi Eesti Reformierakonnast ja Saue vallavanem Andres Laisk valimisliidust Koostöö - Meie vald. Saue Vallavolikogul on kaks aseesimeest, kellest ühe nimetab valimisliit Koostöö - Meie vald ja teise IRL.
 
Leping toob juhtimisprioriteetidena välja erinevate piirkondade tasakaalustatud arengu ja teenuste kättesaadavuse nii väikekülades kui keskustes. Eelarveprotsessis lubatakse rakendada kaasamist ja tänastele keskustele täiendava eelarveautonoomia võimaldamist.
 
„Maailmavaateliselt oleksin heal meelel jätnud üldse koalitsiooni-opositsiooni triibu tõmbamata. Ootaksin konstruktiivset koostööd kõigi volikogus esindatutega. Et aga nii on kombeks, oli eesmärk kujundada võimalikult laiapõhjaline ja hästi koostöötav seltskond. Olukorda arvestades joonistusid sealt esile need inimesed, kes on olnud tugevamalt ühinemise toetajate poolel. Saue valla sünd uuel haldusterritooriumil on ilmselgelt järgneva nelja aasta kandev telg ja sel viisil tõlgendub valimistulemus ka tugevaks rahvapoolseks toetuseks ühinemisele," ütles vallavanema kandidaat Andres Laisk.
 
„Koalitsioonilepingusse on sisse kirjutatud kõigi kolme osapoole programmidest olulisemad lubadused. Sealjuures pidasid osapooled oluliseks, et oleks kajastatud kõikide ühinenud omavalitsuste elanike ja piirkondade huvid," sõnas volikogu esimehe kandidaat Harry Pajundi.
 
Andres Laisk on olnud Saue valla vallavanemana ametis kahel valimistsüklil aastatel 2009-2013 ning 2013-2017. Harry Pajundi kuulub 2005. aastast Eesti Reformierakonda. Kohalike omavalitsuste volikogude valimistel on ta osutunud Saue Linnavolikokku valituks kolmel korral: 2005, 2009 ja 2013. Perioodil 2010-2012 ja enne tänavusi valimisi 2016-2017 töötas ta Saue linnapeana.
 
Saue vallavolikogus on 27 kohta, millest 13 kuulub valimisliidule Koostöö - Meie vald, viis kohta Eesti Reformierakonnale, kolm IRI-ile ja samapalju keskerakonnale, kaks kohta on EKRE-l ning üks valimisliidul Meie.
 
Saue vallavolikogu esimene istung toimub täna, 26. oktoobril kell 16 Saue linna gümnaasiumis. Istungil valitakse vallavolikogu esimees ja aseesimehed ning kuulatakse ära Kernu, Nissi ja Saue vallavalitsuste ning Saue linnavalitsuse tagasiastumispalve. Uue vallavalitsuse valib ja kinnitab ametisse värske vallavolikogu järgmisel istungil.
 
 
 
Lepingu allkirjastasid esimestena vasakult: reformierakonna Saue piirkonna esimees Riho Johanson, Andres Laisk valimisliidust Koostöö - Meie vald ja IRL-i Saue osakonna esimees Andres Kaarmann. Fotod: Sirje Piirsoo