Uudised ja teated

« Tagasi

Linn saab Midrimaa energiatõhususe edendamiseks ligi pool miljonit eurot

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) toetab munitsipaallasteaedade energiatõhusamaks muutmise projekte üle kogu Eesti 12 136 982 euroga.
 
Nende seas on Saue linna lasteaia Midrimaa energiatõhususe edendamise projekt, mille Saue Linnavalitsus aasta alguses KIK-ile esitas ja mille toetuse maksimumsumma on 491 310 eurot, kuid mitte rohkem kui 53% projekti abikõlblike kulude maksumusest.
 
Toetusraha tuleb Eesti CO2 heitkoguste ühikute enampakkumisel saadavast tulust.
 
Toetus on mõeldud kohalikele omavalitsustele, et rekonstrueerida lasteaedu, parandades nende energiatõhusust ja vähendades ülalpidamiskulusid. Projektide elluviimine algab juulis 2017 ning need on plaanis valmis saada hiljemalt 2019. aasta lõpuks.
 
Esimesest voorust toetust saavate projektide kogusummas hoiavad kohalikud omavalitsused kokku 1874 tonni CO2. Ühe hoone kohta teeb see keskmiselt 202MWh säästetud energiat aastas.
 
KIK-ile laekus 2017. aasta märtsis 54 taotlust, millest kahel juhul taotlemisest loobuti. Hindamisse läks 52 taotlust kogusummas 14,7 miljonit eurot.
 
Toetus on mõeldud eelkõige lasteaiahoonete terviklikuks rekonstrueerimiseks piirkondades, kus lasteaiad ka edaspidi tegutsevad.
 
Toetust sai taotleda lasteaedadele, kus käis eelneva aasta 1. oktoobril vähemalt 40 last.
 
Toetusmeetme „Lasteaiahoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise toetuse kasutamise tingimused ja kord" töötas välja Rahandusministeerium koostöös KIK-i ja valdkonna ekspertidega.