Uudised ja teated

« Tagasi

Puulehtede tasuta äraveole registreerimine lõpeb 16. oktoobril

Saue Linnavarahaldus korraldab alates 23. oktoobrist linnaelanikele puulehtede tasuta äraveo.
 
Puulehed tuleb paigutada tugevatesse kuni 150-liitristesse kilekottidesse ja sellises koguses, mis välistab kottide rebenemise. Kotid tuleb paigutada tänavaäärsele haljasalale alates 23. oktoobrist nii, et need ei segaks liiklust.
 
Saue Linnavarahaldus ei vastuta, kui keegi pahatahtlik tänavaäärsele alale paigutatud kotid lõhub. Koti rebenemisel koristab maha pudenenud lehejäätmed kinnistu omanik.
 
Puulehtede tasuta äraveoks on kohustus end kindlasti kirja panna Saue Linnavarahalduse telefoninumbril 679 0213 või e-posti aadressil marju.norvik@saue.ee. Leheveo tellimise viimane päev on 16. oktoober.
Registreerimisel palume kõigil huvitatuil esitada järgnevad andmed: nimi, aadress ja puulehtede orienteeruv kogus, mida plaanitakse üle anda.
 
Igalt aadressilt viiakse lehekotid ära ainult ühe korra. Kottide äravedu võib kesta kuni 27. novembrini.
 
NB! Arusaamatuste vältimiseks palume kilekottidesse teisi jäätmeliike mitte panna.